Om White Label Apps (Wlapps)

Ett svenskt företag med Internationella ambitioner

Wlapps (White Label Apps org.559107-5329) är ett helsvenskt företag som är etablerat i Örebro kåvi. Vår målsättning är att vara marknadens enklaste och mest flexibla plattform för att bygga appar och hemsidor. Idag används vår plattform av flera webbyråer, mobilstrateger och entreprenörer som driver hela eller delar av deras verksamhet genom oss. Vi vill att IT-försäljning och IT-produktion ska vara enkelt, därför förser vi våra kunder med smarta verktyg för att hela processen (från sälj till färdig produkt) ska vara smidig och modern.

Sedan jobbar vi som en strategisk partner och tillsammans med våra kunder utvecklas vår plattform utefter marknadens efterfrågan. Genom oss kan våra partners agera med samma förutsättningar som ett större IT- företag.

Eftersom vi är en plattformsleverantör säljer vi själva inga appar eller hemsidor direkt till slutkund utan alla produkter och lösningar säljes och byggs i vår plattform av en registrerad Partner.

Lanseringen skedde hösten 2013 och redan från start har vi fått en enormt god respons från både partners och slutkunder. Hösten 2015 lanserades vi på flera språk och även vår egen APL appen (http://aplappen.onweb.io) blev till och fick ett stort gensvar. I dagen har vi mer än 3000 användare och 35 kommuner i hela Sverige.

“Vi på Wlapps låter oss formas av omvärlden och våra kunder för att erbjuda individer och företag partnerskap som är till nytta direkt och i framtiden” 

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att kontakta oss på administration(at)wlapp(punkt)se

//Glöm inte att följa oss på Facebook, klicka här

Wlapps logotype wlapps Om Wlapps fevicon

Our Logotype